Apie projektą

Projekto numeris: 09.3.3-LMT-K-712-19-0214

Projekto vykdymo laikotarpis: 2020 rugsėjo 1 d. – 2022 rugpjūčio 31 d.

Tapsmas suaugusiuoju apima siekį tapti savarankišku bei nepriklausomu nuo tėvų asmeniu. Kai kuriose gyvenimo srityse, savarankiškumas yra pasiekiamas gana greitai, tačiau asmeninių finansų srityje atsiskyrimas dažniausiai yra pasiekiamas vėliausiai: siekdami suvaldyti finansinį nepastovumą, būdingą jaunystės laikotarpiui, daugelis jaunuolių nėra linkę anksti atsisakyti tėvų finansinės paramos. Priklausomybė nuo tėvų finansinės paramos vaidina svarbų vaidmenį psichologiniams tapsmo suaugusiuoju procesams, tačiau mechanizmai siejanantys finansinę priklausomybę ir jaunuolių psichologinį funkcionavimą yra menkai suprasti.

Pagrindinis LEAF projekto tikslas kaip tik yra atskleisti sąlygas kuriose finansinė priklausomybė nuo tėvų gali būti naudinga arba žalinga jaunuolių psichologinei gerovei.

Šiam tikslui pasiekti bus pasitelkta Savideterminacijos teorija (Ryan & Deci, 2000) ir tęstinio tyrimo strategija. Numatoma projekto trukmė – 24 mėnesiai. Per šį laikotarpį bus siekiama sudaryti ir empiriškai įvertinti teorinį modelį aiškinantį jaunuolių finansinės priklausomybės ir psichologinės gerovės ryšių mechanizmus. Tyrimo rezultatai bus skelbiami tarptautiniuose mokslo žurnaluose bei konferencijose.

******

This research is funded by the European Social Fund under the No 09.3.3-LMT-K-712 “Development of Competencies of Scientists, other Researchers and Students through Practical Research Activities” measure

Project number: 09.3.3-LMT-K-712-19-0214